DOWNSTREAM

o firmie

DOWNSTREAM S.A. z siedzibą w Krakowie, do lipca 2021 r., jako Grupa Kapitałowa UHY ECA świadczyła usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa biznesowego. W momencie sprzedaży przedsiębiorstwa w dniu 21 lipca 2021 r. zaprzestano tej działalności. Obecnie Zarząd poszukuje nowego przedmiotu działalności dla Spółki w dwóch modelach: przeprowadzenia połączenia z innym podmiotem poprzez jego przejęcie bądź zakupu udziałów/akcji w takim podmiocie i stworzenia grupy kapitałowej ze Spółką jako podmiotem dominującym.

komunikaty

walne zgromadzenie

Zarząd Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 października 2023 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, w przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105 (31-559 Kraków).

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. 

Władze spółki

Zarząd

Karolina Koczwara – Prezes Zarządu (życiorys)

Rada Nadzorcza

Jakub Zamojski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (życiorys)

Natalia Górska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (życiorys)

Edyta Sadowska – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)

Paweł Zań – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)

Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)

 

akcjonariat

  • Hegen Invest ASI sp. z o.o. – 1.455.000 akcji i głosów 31,04% 31,04%
  • Artur Górski – 627.395 akcji i głosów 13,38% 13,38%
  • ABS Investment ASI SA – 496.011 akcji i głosów 10,58% 10,58%
  • January Ciszewski – 442.842 akcji i głosów 9,45% 9,45%

kalendarium

10 maja 2023 r. 

9 sierpnia 2023 r.

9 listopada 2023 r.

Brak planowanej publikacji – Spółka korzysta z §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

12 marca 2023 r. (link do raportu)

Data publikacji zmieniona z pierwotnej 21 marca 2023 r. Raport przyspieszony z uwagi na zakończenie badania przez audytora przed czasem.

Brak ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia w roku 2023. 

AUTORYZOWANI.PL Prosta Spółka Akcyjna

ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 500 08 45
e-mail: biuro@autoryzowani.pl

 

ANIMATOR

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 812-84-40
e-mail: bdm@bdm.com.pl

prognozy

Spółka nie publikuje prognoz. 

kontakt

ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków

+48 534 423 555

biuro@downstream.pl