DOWNSTREAM

o firmie

DOWNSTREAM S.A. z siedzibą w Krakowie, do lipca 2021 r., jako Grupa Kapitałowa UHY ECA świadczyła usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa biznesowego. W momencie sprzedaży przedsiębiorstwa w dniu 21 lipca 2021 r. zaprzestano tej działalności. Obecnie Zarząd poszukuje nowego przedmiotu działalności dla Spółki w dwóch modelach: przeprowadzenia połączenia z innym podmiotem poprzez jego przejęcie bądź zakupu udziałów/akcji w takim podmiocie i stworzenia grupy kapitałowej ze Spółką jako podmiotem dominującym.

komunikaty

walne zgromadzenie

Zarząd DOWNSTREAM S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 maja 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. 

Władze spółki

Zarząd

Michał Damek – Prezes Zarządu (życiorys)

Rada Nadzorcza

Jakub Zamojski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (życiorys)

Natalia Górska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (życiorys)

Robert Samek – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)

Bartosz Wilusz – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)

Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)

 

akcjonariat

  • Artur Górski 1.156.603 akcji i głosów 22,30% 22,30%
  • January Ciszewski – 932.659 akcji i głosów 17,98% 17,98%
  • ABS Investment ASI SA – 837.000 akcji i głosów 16,13% 16,13%

kalendarium

10 maja 2023 r. 

9 sierpnia 2023 r.

9 listopada 2023 r.

Brak planowanej publikacji – Spółka korzysta z §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

12 marca 2023 r. (link do raportu)

Data publikacji zmieniona z pierwotnej 21 marca 2023 r. Raport przyspieszony z uwagi na zakończenie badania przez audytora przed czasem.

Brak ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia w roku 2023. 

Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą. 

ANIMATOR

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 812-84-40
e-mail: bdm@bdm.com.pl

prognozy

Spółka nie publikuje prognoz. 

kontakt

ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków

+48 534 423 555

biuro@downstream.pl